suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Rakennuksen purkaminen

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Lupa voidaan myöntää rakennusluvan yhteydessä tai erillisenä purkamislupana. Jos lupaa ei tarvita, pitää tehdä purkamisilmoitus.

Purkutoiminnan yhteydessä syntyvän tiili- ja betonijätteen (enintään 500 tonnia) sekä ylijäämämaan suunnitelmallinen ja kertaluonteinen hyödyntäminen on maarakentamisessa sallittua kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen luvalla. Hyödyntämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toimi näin

Yli viisi vuorokautta kestävästä melua ja pölyä aiheuttavasta purkutyöstä on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Purkutoiminta saattaa tarvita ympäristöluvan, mikäli massamäärät ja/tai toiminta-ajat ylittävät ilmoitusmenettelyjen mukaiset rajat.

Kenelle ja millä ehdoin

Rakentamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta, jollei jätteen määrä ole vähäinen (esim. omakotitalojen rakentaminen ja vähäiset muutos- ja korjaustyöt). Hakemuksessa tai ilmoituksessa on erikseen ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennusjätteestä ja sen käsittelystä.

Purkamislupahakemuksessa tulee selvittää muun muassa edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 30.1.2020