suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Pysäköinninvalvonta

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Pysäköinti on Raumalla aina maksutonta.

Raumalla Pysäköinninvalvonta huolehtii pysäköintiä ja pysäyttämistä koskevien säännösten noudattamisen valvonnasta poliisin ohella, vastaa virhemaksujen suoritusten seurannasta ja myöntää Vanhan Rauman pysäköintikieltoalueen A- (asukas-) ja Y- (yritys-) pysäköintitunnukset sekä H- (huoltoajo) tunnukset.

Rauman keskustan alueella pysäköintipaikkoja on katuj ...

Toimi näin

Pysäköintivirhemaksu tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Maksua tai rengaslukkoa koskevaan päätökseen voit vaatia oikaisua pysäköinninvalvojalta. Oikaisuvaatimus on pääsääntöisesti tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai annettu muutoin tiedoksi.

Jos kuljettaja katsoo pysäköintivirhemaksun aiheettomaksi, hänellä on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus pysäköintivirhemaksun kääntöpuolella olevien ohjeiden mukaisesti maksuajan aikana.

Oikaisuvaatimus tehdään Helgapark -sähköisessä palvelussa.

Tausta ja lainsäädäntö

Pysäköinninvalvonnan tehtävänä on valvoa auton pysäyttämistä, pysäköimistä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamista. Yleisten alueiden pysäköintiä valvovat kunnalliset pysäköinnintarkastajat ja poliisi. Pysäköinnintarkastaja voi määrätä pysäköintivirhemaksun näiden kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta. Maksun suuruus vaihtelee kunnittain. Jos olet mielestäsi saanut sakon väärin perustein, voit tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Pysäköinninvalvonta voi lukita auton renkaan, jos autosi on ollut väärin pysäköitynä vähintään kaksi vuorokautta tai autollesi on kertynyt viisi maksamatonta pysäköintivirhemaksua.

Kunnallisella pysäköinninvalvojalla tai -tarkastajalla tulee olla tunnusmerkki ja asu, josta ilmenee hänen tehtävänsä, sekä virkamerkki, jonka hän esittää tarvittaessa. Useissa suurissa kaupungeissa toimii myös yksityisiä pysäköintilaitoksia, joilla on omat toimintaperiaatteensa ja sääntönsä.

Palvelun toteuttaa

Rauman kaupunki

Palvelusta vastaa

Rauman kaupunki
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 23.5.2023