suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Virtain kaupunki

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Virrat
  • Julkinen palvelu

Rakennuksen purkaminen vaatii purkamisluvan tai purkamisilmoituksen tekemisen. Purkamisilmoitus tehdään tai purkamislupa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi - palvelun kautta.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

  1. Tee purkamisilmoitus sähköisesti Lupapiste.fi -palvelussa. Tämän jälkeen rakennusvalvontaviranomainen arvioi käsitelläänkö purkaminen purkamisilmoituksena vai purkamislupana.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Asemakaava-alueella rakennuksen tai sen osan purkamiselle on haettava purkamislupa. Asemakaava-alueen ulkopuolella purkamisesta on tehtävä ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle vähintään 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista. Purkamisilmoitus tehdään ja purkamislupa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi - palvelun kautta.

Palvelu on maksullinen.


Voimassaoloaika

Purkamislupa on voimassa kolme vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVirtain kaupunki
Palvelusta vastaaVirtain kaupunki
Alue Virrat
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Virtain kaupunki
Päivitetty: 14.1.2021