suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sulkavan kunta

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Sulkava
  • Julkinen palvelu

Rakennuksen tai sen osan purkamiseen vaaditaan aina purkulupa seuraavilla alueilla: asemakaava-alue, alue jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi, alueella, jonka yleiskaavassa niin määrätään. Talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkamiseen riittää purkuilmoitus, jos rakennus ei ole historiallisesti tai rakennustaiteellisesti merkittävä. Edellytyksenä purkamisluvalle on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä. Purkamisesta ei saa aiheutua haittaa kaavoituksen toteutumiseen. Lupahakemuksessa tulee selvitä purkamistyön järjestäminen ja selvitys syntyvän rakennusjätteen käsittelystä.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Palvelu on maksullinen.

Palvelu on maksullinen.


Voimassaoloaika

Voimassaoloaika on 5 vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSulkavan kunta
Palvelusta vastaaSulkavan kunta
Alue Sulkava
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Sulkavan kunta
Päivitetty: 12.7.2022