suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa, jos rakennus sijaitsee:

  • asemakaava-alueella
  • alueella, jolla on voimassa Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n tarkoittama rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
  • alueella, jonka yleiskaavassa niin määrätään

Purkaminen ei edellytä lupaa, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma, maantielain mukainen hyväksyt ...

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Purkamisluvan hakulomake on saman kuin rakennus- ja toimenpidelupahakemus. Hakemukseen on kirjattava selvästi, että kyseessä on purkamisluvan hakulomake.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Voimassaoloaika

Purkamislupa on voimassa kaksi vuotta. Kuitenkin, jos purkutyö on osana rakennuslupaa, on sen voimassaoloaika rakennusluvan voimassaolon mukaisesti viisi vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Palvelun toteuttaa

Rauman kaupunki

Palvelusta vastaa

Rauman kaupunki
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 16.3.2023