suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Purkamislupa

 • Lupa tai muu velvoite
 • Rauma
 • Julkinen palvelu

Rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa, jos rakennus sijaitsee:

 • asemakaava-alueella
 • alueella, jolla on voimassa Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n tarkoittama rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
 • alueella, jonka yleiskaavassa niin määrätään

Purkaminen ei edellytä lupaa, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma, maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma tai ratalain mukainen hyväksytty ratasuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Myöskään talousrakennuksen tai muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkaminen ei edellytä purkamislupaa, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana.

Purkamislupahakemuksessa tarvittavia yleisimpiä asiakirjoja ovat:

 • purkamislupaa koskeva hakulomake yhtenä kappaleena
 • valtakirja hakemuksen allekirjoitamiseen, mikäli hakija ei itse allekirjoita hakemusta
 • selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai rakennuspaikkaa (lainhuutotodistus, vuokrasopimus tms.)
 • suunnitelmat kahtena sarjana
 • virallinen karttaote kahtena kappaleena
 • selvitys naapurille tiedottamisesta
 • selvitys purkutyössä syntyvän purkujätteen käsittelystä
 • ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK9-lomake)

Purkamislupa on voimassa kaksi vuotta. Kuitenkin, jos purkutyö on osana rakennuslupaa, on sen voimassaoloaika rakennusluvan voimassa olon mukaisesti viisi vuotta.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Purkamisluvan hakulomake on saman kuin rakennus- ja toimenpidelupahakemus. Hakemukseen on kirjattava selvästi, että kyseessä on purkamisluvan hakulomake.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.


Voimassaoloaika

Purkamislupa on voimassa kaksi vuotta. Kuitenkin, jos purkutyö on osana rakennuslupaa, on sen voimassaoloaika rakennusluvan voimassaolon mukaisesti viisi vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 9.5.2022