suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pietarsaaren kaupunki

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Pietarsaari
  • Julkinen palvelu

Rakennuksen tai sen osan purkamista varten tarvitaan purkamislupa jos rakennus sijaitsee asemakaava-alueella tai alueella on voimassa rakennuskielto MRL 53 § tai jos yleiskaavassa niin määrätään. Milloin purkamislupaa ei tarvita tehdään purkamisilmoitus.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista pyydetään lausunto museolta. Isommissa kohteissa voidaan edellyttää myös purkamissuunnitelmaa ennen purkamisen aloittamista. Purkujätteen sijoituksesta pyydetään myös aina selvitys.

Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Lupaa haetaan joko sähköisesti rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta

tai vaihtoehtoisesti hakulomakkeella.

Lomakkeet löytyvät rakennusvalvonnan lomakesivuilta.

Purkuluvan hakemiseen tarvitaan:

  1. Purkulupahakemus

2. Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta, esim. lainhuuto tai kopio kauppakirjasta/vuokrasopimuksesta

3. Asemapiirros, johon on merkitty purettava rakennus (2 kpl)

4. Valokuvia purettavasta rakennuksesta

5. Selvitys naapurien kuulemisesta

6. Hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjanote, josta ilmenee suostumus hankkeeseen, mikäli kyseessä on asunto-osakeyhtiö tai –osuuskunta.

Tarvittaessa voidaan pyytää muitakin selvityksiä.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPietarsaaren kaupunki
Palvelusta vastaaPietarsaaren kaupunki
Alue Pietarsaari
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Pietarsaaren kaupunki
Päivitetty: 1.4.2020