suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Petäjäveden kunta

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Petäjävesi
  • Julkinen palvelu

Petäjäveden kunnassa purkamistyöluvat ohjataan rakennusvalvontaan. Lupahakemukset jätetään sähköisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta. Petäjäveden kunnassa lupapäätöksen tekee rakennustarkastaja tai rakennusvalvontaviranomainen, riippuen toimenpiteen laajuudesta.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Asioi ensisijaisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta. Jos tarvitset neuvoja tai sinulla on kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan tai sopia ajankohdan tapaamiselle.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakentamisen ja maankäytön keskeinen ohjaus annetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä sen nojalla annetuissa asetuksissa.

Paikallisia määräyksiä annetaan kunnan rakennusjärjestyksessä.

Palvelu on maksullinen.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut -taksan mukainen maksu

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPetäjäveden kunta
Palvelusta vastaaPetäjäveden kunta
Alue Petäjävesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Petäjäveden kunta
Päivitetty: 4.10.2021