suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai rakennuskieltoalueella (yleiskaava voi myös määrätä luvan haettavaksi).

Tee purkuilmoitus, kun kyseessä on pienehkö alle 30 neliömetrin rakennus. Toimita ilmoitus rakennusvalvontatoimistoon käsittelyä ja päätöksentekoa varten.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Naantalissa rakennusluvat haet ensisijaisesti Lupapiste.fi:n kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Määräaika

Tee kirjallinen ilmoitus rakennusvalvontaan vähintään 30 pv ennen purkamistyön suunniteltua aloittamista.

Voimassaoloaika

Purkamistoimenpiteen päättyminen - rakennusvalvonnan loppukatselmus suoritettu (purkamisluvat) - ilmoitus purkamistyön suorittamisesta tehty rakennusvalvontaan (purkamisilmoitukset)

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Palvelun toteuttaa

Naantalin kaupunki

Palvelusta vastaa

Naantalin kaupunki
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 5.6.2023