suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lieksan kaupunki

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Lieksa
  • Julkinen palvelu

Rakennuksen tai sen osan purkulupa tarvitaan asemakaava-alueella, rakennuskieltoalueella tai yleiskaavan määräyksestä. Lisätietoja ja neuvontaa purkamisluvista saa rakennusvalvonnasta ja Lupapiste-palvelusta.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Purkamislupa- tai purkamisilmoituksen voit tehdä sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Lupahakemuksessa tulee selvittää, miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Käsittelyaika

Lupa käsitellään noin kahden viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on puutteellinen, siitä kun hakija on toimittanut tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Huomioi myös loma-aikojen vaikutus käsittelyaikaan.

Voimassaoloaika

Purkamislupa on voimassa kolme vuotta. Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulemisesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Palvelun toteuttaa

Lieksan kaupunki

Palvelusta vastaa

Lieksan kaupunki
Tekstistä vastaa: Lieksan kaupunki
Päivitetty: 21.1.2022