suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lempäälän kunta

Purkamislupa ja purkamisilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Lempäälä
  • Julkinen palvelu

Purkamiseen tarvitaan lupa asemakaava-alueilla.

Purkamislupaa haetaan ja purkamisilmoitus tehdään Lupapiste.fi:ssä. Talous- ja muiden vähäisten rakennusten kohdalla riittää purkamisesta tehtävä purkamisilmoitus.

Purkamislupahakemuksen tai purkamisilmoituksen mukaan liitetään asemapiirros sekä selvitys rakentamis- ja purkujätteen määrästä, laadusta ja lajittelusta, jollei jätteen määrä ole vähäinen. Selvityksessä on ilmoitettava erikseen terveydelle tai ympäristölle vaarallinen rakennus- tai purkujäte ja sen käsittely.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Lue lisätietoa Lempäälän kunnan verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Purkamisluvasta ja -ilmoituksesta perittävät maksut ilmenevät rakennusvalvontaviranomaisen maksuista.


Voimassaoloaika

Voimassaoloaika ilmenee myönnetystä luvasta.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLempäälän kunta
Palvelusta vastaaLempäälän kunta
Alue Lempäälä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lempäälän kunta
Päivitetty: 25.5.2020