suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Purkamislupa ja purkamisilmoitus

 • Lupa tai muu velvoite
 • Keuruu
 • Julkinen palvelu

Pienenkin rakennelman purkaminen saattaa edellyttää purkamisilmoituksen.

Purkamislupa rakennuksen tai sen osan purkamiseen edellytetään (MRL 127 §):

 • asemakaava-alueella olevat rakennukset ja rakennelmat
 • alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
 • rakennus tai rakennelma on historiallisesti merkittävä, rakennushistoriallisesti arvokas tai tällaisen kokonaisuuden osa

Purkamisilmoitus rakennuksen tai sen osan purkamiseksi edellytetään:

 • kaavoittamattomalla alueella olevat rakennukset ja rakennelmat (ellei rakennus täytä yllämainittuja lupaa edellyttäviä seikkoja)
 • kirjallinen ilmoitus on tehtävä rakennusvalvontaan vähintään 30 pv ennen purkamistyön suunniteltua aloittamista
 • rakennusvalvonta voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia purkamisluvan hakemista

Erillistä purkamislupaa tai -ilmoitusta ei tarvita:

 • jos purkamisasia on käsitelty kiinteistöön kohdistuvan muun rakennusluvan yhteydessä
 • katusuunnitelma tai hyväksytty tie- tai ratasuunnitelma edellyttää purkamista

Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Lupaa ei tarvita, jos rakennus ei ole kunnan rakennus- ja huoneistorekisterissä. Ennen kuin ryhdyt rakennuksen tai rakennelman purkamiseen, on hyvä olla yhteydessä rakennusvalvontaan luvan tai ilmoituksen tarpeen selvittämiseksi.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Purkamislupa:

Purkamislupahakemuksessa tulee selvittää, miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi.

Hakijan tulee ilmoittaa suunniteltu purkamisajankohta rakennusvalvontaviranomaiselle. Jos purettava rakennus on rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas, tulee siitä olla alan asiantuntijan laatima selvitys. Hakija voi suorittaa naapurin kuulemisen viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti.

Purkamislupaa haetaan sähköisesti lupapiste.fi kautta.

Purkamisilmoitus:

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä.

Rakennuksen purkaminen on rakennustyö, joka edellyttää vastaavaa työnjohtajaa. Työnjohtajaa ei kuitenkaan vaadita silloin, kun puretaan pienehkö tai rakenteeltaan yksinkertainen rakennelma, laitos tai rakennus.

Toimita purkamisilmoitus Keuruun kaupungin rakennusvalvonnalle. Ilmoituslupaa haetaan lomakkeella, jonka saat rakennusvalvonnan verkkosivuilta, kaupungin yhteispalvelupisteestä tai rakennusvalvontatoimistosta. Palauta lomake Keuruun kaupungin rakennusvalvontaan tai kaupungintalolla sijaitsevaan asiointipisteeseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lupaa voi hakea kiinteistön omistaja tai valtakirjalla tämän edustaja. Yrityksissä lupaa voi hakea kaupparekisteriotteeseen merkitty nimenkirjoittaja.

Palvelu on maksullinen.

Lupien hinnat löytyvät Keuruun kaupungin rakennusvalvonnan taksasta.

Maksutaksa on nähtävissä rakennusvalvonnan verkkosivulla kohdassa Lomakkeet ja ohjeet > Rakennusvalvonnan taksat.


Määräaika

Purkamislupa tulee hakea vähintään kolma (3) kuukautta ennen suunniteltua aloitusaikaa. Kirjallinen purkamisilmoitus tulee jättää rakennusvalvontaan 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä.

Käsittelyaika

Lupahakemus käsitellään noin kolmen (3) viikon sisällä hakemuksen vastaanottamisesta. Jos hakemus on puutteellinen, hakemus voidaan käsitellä vasta, kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset.

Voimassaoloaika

Purkamislupa on voimassa kolme (3) vuotta. Määräaika alkaa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Purkamisluvan voimassaoloaikaa laskettaessa ei oteta huomioon sitä aikaa, jolloin alueella on rakennussuojelulain mukainen toimenpidekielto.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeuruun kaupunki
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 30.4.2020