suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mikkelin kaupunki

Puiden kaataminen tontilla

  • Palvelu
  • Mikkeli
  • Julkinen palvelu

Tontilta tai rakennuspaikalta voi puita kaataa ilman lupaa, mikäli rakennusvalvonnan antamat ehdot täyttyvät. Myös alle 9 cm:n runkomittaiset puut saa raivata tontin haltijan toimesta. Vaurioituneen ja ympäristölleen vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan jälkeenpäin. Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa istuttamaan vaarallisena kaadetun puun tilalle uuden vastaavan puun.

Mikäli rakennusvalvonnan antamat ehdot eivät täyty, rakennusvalvonta suorittaa toimenpiteen vähäisyyden arvioinnin. Arviointi pyydetään sähköisellä lomakkeella. Puiden kaataminen voi myös vaatia maisematyöluvan, joka haetaan Lupapiste-palvelun kautta.

Toimi näin

Lue rakennusvalvonna toimintaohjeet. Mikäli ehdot eivät täyty, tee tarkastuspyyntö puiden kaatamiseksi sähköisellä lomakkeella tai tee maisematyölupahakemus Lupapiste-palvelussa.

Kenelle ja millä ehdoin

Lintujen pesimäaika 1.5.- 31.8. tulee rauhoittaa puiden kaadoilta.

Haittaa aiheuttava kasvillisuus tontin rajalla ks. Laki eräistä naapuruussuhteista 13.2.1920/26 8 §. Lakia valvoo poliisi, eivätkä sitä koskevat asiat kuulu rakennusvalvonnan toimivaltaan.

Palvelu on maksullinen.

Tarkastuspyyntö puiden kaatamiseksi sekä maisematyölupa laskutetaan rakennusvalvonnan taksan mukaisesti.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMikkelin kaupunki
Palvelusta vastaaMikkelin kaupunki
Alue Mikkeli
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mikkelin kaupunki
Päivitetty: 26.8.2019