suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Savonlinnan kaupunki

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

  • Lupa tai muu velvoite
  • Savonlinna
  • Julkinen palvelu

Tietyissä tilanteissa tarvitaan poikkeamislupa tai suunnittelutarveratkaisu ennen rakennusluvan hakemista.

Savonlinnassa poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua haetaan teknisen toimialan kaavoituspalveluista. Päätökset tekee kaavoituspäällikkö.

Toimi näin

Ennen luvan hakemista kannattaa ottaa yhteyttä kaavoituspalveluihin, jotta voidaan selvittää, onko poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle edellytyksiä. Kaavoituksen verkkosivuilta löydät ohjeet lupahakemuksen ja tarvittavien liitteiden toimittamiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Noudatetaan Savonlinnan kaupungin teknisen lautakunnan hyväksymää taksaa.


Käsittelyaika

1-2 kuukautta.

Voimassaoloaika

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa yhden (1) vuoden. Tänä aikana on haettava rakennuslupa.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSavonlinnan kaupunki
Palvelusta vastaaSavonlinnan kaupunki
Alue Savonlinna
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Savonlinnan kaupunki
Päivitetty: 9.9.2019