suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Askolan kunta

Poikkeamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Askola
  • Julkinen palvelu

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen. Poikkeamiseen tarvitaan aina erit ...

Toimi näin

Rakennusvalvonnan luvat haetaan sähköisesti Lupapiste-verkkopalvelun kautta. Rakennuslupa-, suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti, ja lisätietoja sekä neuvontaa antavat rakennustarkastajat tapauskohtaisesti. Neuvontaa voit pyytää myös Lupapiste-palvelun kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeamislupaa hakee rakennuspaikan haltija tai hänen asiamiehensä valtakirjalla. Yrityksissä lupaa voi hakea kaupparekisteriotteeseen merkitty nimenkirjoittaja.


Voimassaoloaika

Luvassa määritellyn ajan.

Palvelun toteuttaa

Askolan kunta

Palvelusta vastaa

Askolan kunta
Tekstistä vastaa: Askolan kunta
Päivitetty: 22.9.2023