suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Askolan kunta

Poikkeamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Askola
  • Julkinen palvelu

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen. Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Toimi näin

Rakennusvalvonnan luvat haetaan sähköisesti Lupapiste-verkkopalvelun kautta. Rakennuslupa-, suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti, ja lisätietoja sekä neuvontaa antavat rakennustarkastajat tapauskohtaisesti. Neuvontaa voit pyytää myös Lupapiste-palvelun kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeamislupaa hakee rakennuspaikan haltija tai hänen asiamiehensä valtakirjalla. Yrityksissä lupaa voi hakea kaupparekisteriotteeseen merkitty nimenkirjoittaja.

Palvelu on maksullinen.


Voimassaoloaika

Luvassa määritellyn ajan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAskolan kunta
Palvelusta vastaaAskolan kunta
Alue Askola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Askolan kunta
Päivitetty: 24.9.2021