suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lappeenrannan kaupunki

Pidennetty oppivelvollisuus

  • Palvelu
  • Lappeenranta
  • Julkinen palvelu

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta perusopetuksessa säädettyä aikaisemmin. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun pidennetyn oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 11 vuotta. Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä o ...

Toimi näin

Vie lapsesi päiväkodista tai neuvolasta suositeltuihin Eksoten tutkimuksiin. Kun tarvittavat tutkimukset on tehty, saat asiantuntijalausunnon, jonka toimitat lapsen päiväkotiin. Yleensä tutkimusten jälkeen pidetään yhteisneuvottelu, jossa sovitaan yhdessä pidennetyn oppivelvollisuuden aloittamisesta.

Päätöstä varten varhaiskasvatuksen opettaja ja erityisopettaja laativat pedagogisen selvityksen Wilmassa. Selvitys sisältää opetuksen järjestäjän arvion lapsen tuesta.

Lisäksi päätöstä varten huoltajia tulee kuulla. Teille annetaan allekirjoitettavaksi ”huoltajan ja lapsen kuulemislomake”, jonka saatte päiväkodista.

Päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta tekee lapsenne väestörekisterin mukaisen kotiosoitteen varhaiskasvatuksen aluejohtaja. Lisäksi hän tekee lapsellenne erityisen tuen päätöksen, koska pidennetyn oppivelvollisuuden lapsi on aina myös erityisen tuen lapsi. Molemmat päätökset näet lapsenne Wilma-järjestelmästä sekä kotiin lähetettävästä päätöksestä. Lapsenne päiväkodin johtaja tekee lisäksi esiopetuspäätöksen.

Lapsesi suorittaa pidennettyä oppivelvollisuutta omassa tutussa päiväkodissa. Kun esiopetus alkaa, laaditte yhdessä päiväkodin henkilöstön kanssa lapsen henkilökohtaisen opetuksen järjestämisen suunnitelman (HOJKS). Suunnitelma on Wilmassa.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta Wilman käyttöön, ota yhteyttä päiväkodin johtajaan tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin.

Palvelun toteuttaa

Lappeenrannan kaupunki

Palvelusta vastaa

Lappeenrannan kaupunki
Tekstistä vastaa: Lappeenrannan kaupunki
Päivitetty: 7.12.2022