suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lappeenrannan kaupunki

Pidennetty oppivelvollisuus

  • Palvelu
  • Lappeenranta
  • Julkinen palvelu

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta perusopetuksessa säädettyä aikaisemmin. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun pidennetyn oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 11 vuotta. Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle lapselle annettavassa esiopetuksessa kestää yhden tai kaksi vuotta. Tarkoitus on vahvistaa lapsen valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista.

Lapsen pidennettyyn oppivelvollisuuteen ottamisen valmistelu aloitetaan lapsen omassa päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, huoltajien sekä tarvittavien muiden asiantuntijoiden yhteistyönä. Esiopetuksen kesto ja perusopetuksen aloittaminen suunnitellaan moniammatillisesti (mukana Eksote, vammaispalvelu, mahdolliset muut asiantuntijat) lapsen edistymisen, tuen tarpeen ja kokonaistilanteen perusteella.

Toimi näin

Vie lapsesi päiväkodista tai neuvolasta suositeltuihin Eksoten tutkimuksiin. Kun tarvittavat tutkimukset on tehty, saat asiantuntijalausunnon, jonka toimitat lapsen päiväkotiin. Yleensä tutkimusten jälkeen pidetään yhteisneuvottelu, jossa sovitaan yhdessä pidennetyn oppivelvollisuuden aloittamisesta.

Päätöstä varten varhaiskasvatuksen opettaja ja erityisopettaja laativat pedagogisen selvityksen Wilmassa. Selvitys sisältää opetuksen järjestäjän arvion lapsen tuesta.

Lisäksi päätöstä varten huoltajia tulee kuulla. Teille annetaan allekirjoitettavaksi ”huoltajan ja lapsen kuulemislomake”, jonka saatte päiväkodista.

Päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta tekee lapsenne väestörekisterin mukaisen kotiosoitteen varhaiskasvatuksen aluejohtaja. Lisäksi hän tekee lapsellenne erityisen tuen päätöksen, koska pidennetyn oppivelvollisuuden lapsi on aina myös erityisen tuen lapsi. Molemmat päätökset näet lapsenne Wilma-järjestelmästä sekä kotiin lähetettävästä päätöksestä. Lapsenne päiväkodin johtaja tekee lisäksi esiopetuspäätöksen.

Lapsesi suorittaa pidennettyä oppivelvollisuutta omassa tutussa päiväkodissa. Kun esiopetus alkaa, laaditte yhdessä päiväkodin henkilöstön kanssa lapsen henkilökohtaisen opetuksen järjestämisen suunnitelman (HOJKS). Suunnitelma on Wilmassa.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta Wilman käyttöön, ota yhteyttä päiväkodin johtajaan tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLappeenrannan kaupunki
Palvelusta vastaaLappeenrannan kaupunki
Alue Lappeenranta
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lappeenrannan kaupunki
Päivitetty: 7.12.2021