suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Petovahingot

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Voit hakea korvausta suurpetojen (ahma, ilves, karhu, susi) aiheuttamista viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingoista. Suurpetojen aiheuttamina petovahinkoina voidaan korvata:

  • viljelysvahingot pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle
  • eläinvahingot kotieläimelle, viljellylle eläimelle, hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille va ...

Toimi näin

Korvauksen saamiseksi ilmoita viljelys-, eläin- tai irtaimistovahingosta viipymättä vahingon havaittuasi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Tee ilmoitus joko sähköisesti Vipu-palvelussa (Petovahinkokorvaus) tai Ruokaviraston lomakkeella 131. Vipu-palvelussa tai lomakkeella 131 tehty vahinkoilmoitus on samalla myös korvaushakemus.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tekee vahinkoa koskevan maastotarkastuksen, jossa hän toteaa ja arvioi vahingon sekä laatii vahinkoa koskevan arviokirjan. Maastotarkastuksessa voi olla läsnä korvauksen hakijan lisäksi riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja porovahingoissa lisäksi paliskunnan edustaja.

Jos ilmoitat vahingosta kuntaan puhelimitse tai sähköpostilla, jätä lisäksi hakemus joko Vipu-palvelussa tai lomakkeella 131 viimeistään yhden kuukauden kuluessa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen laatiman arviokirjan valmistumisesta.

Porovahingosta vahinkoilmoituksen tekee poronomistajan paliskunta. Jos löydät suurpedon tappaman poron, voit lähettää vahinkohavainnon paliskunnalle sähköisesti Pesä-sovelluksessa.

Paliskunnan Pesä-sovelluksessa tai lomakkeella 149 tekemä porovahinkoilmoitus on samalla korvaushakemus, jos olet poronomistajana valtuuttanut paliskunnan hakemaan korvauksen puolestasi. Muussa tapauksessa hae korvausta lomakkeella 149 viimeistään yhden kuukauden kuluessa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen laatiman arviokirjan valmistumisesta. Jos maastotarkastusta ei ole tehty, jätä korvaushakemus kuukauden kuluessa vahingon ilmoittamisesta

Kenelle ja millä ehdoin

Suurpedon aiheuttama viljelys-, eläin- ja irtaimistovahinko voidaan korvata jokaiselle vahingonkärsijälle tai hänen oikeudenomistajalleen. Suurpedon aiheuttama porovahinko voidaan korvata poronomistajalle ja paliskunnalle.

Ruokavirasto maksaa korvaukset korvauksen hakijoille maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista. Korvaus eläin- ja irtaimistovahingosta maksetaan heti korvaushakemuksen käsittelyn jälkeen, ja korvaus poro- ja viljelysvahingosta vahinkovuotta seuraavana keväänä.

Jos korvauksia porovahingoista ei voida maksaa täysimääräisinä, jokaiselta korvauksen hakijalta vähennetään korvauksen määrää samassa suhteessa. Korvaukset viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingoista maksetaan täysimääräisinä.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelusta vastaa

Ruokavirasto
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 11.2.2022