suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sipoon kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Sipoo
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksen tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa hänelle elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus on tarkoitettu koko ikäluokalle ja se on maksutonta.

Perusopetuksen järjestämistä ja tuntijakoa säätelevät perusopetuslaki ja -asetus sekä valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Opetuksen sisältöjä ja käytännön järjestämistä ohjaavat Opetushallituksen laatimat kansalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) sekä niiden pohjalta laaditut paikalliset opetussuunnitelmat.

Sipoon kunnassa on vuosiluokkien 1–6 peruskouluja ja yksi yhtenäiskoulu (Sipoonlahden koulu), jossa on vuosiluokat 1–9. Kaikissa Sipoon kouluissa on käytössä kiusaamisenvastainen toimenpideohjelma Kiva-koulu.

Toimi näin

Kaikki Sipoossa kouluun ilmoittautuvat saavat Wilman kautta ohjeet ilmoittautumista varten. Mikäli teillä ei ole Sipoon Wilma-tunnuksia tai teillä on Wilman käyttäjätunnuksien kanssa ongelmia, voitte olla yhteydessä Sipoon kunnan koulutustoimeen.

Jos lapsi ei ole ollut kirjoilla Sipoossa, mutta haluaa aloittaa koulun, tulee huoltajan ilmoittaa lapsi kouluun Sipoon ilmoittautumislomakkeella. Sähköisiä lomakkeita voi käyttää myös, jos ilmoittautumiskirjettä ei tule tai Wilma-tunnukset puuttuvat.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsi tulee ilmoittaa perusopetukseen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSipoon kunta
Palvelusta vastaaSipoon kunta
Alue Sipoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sipoon kunta
Päivitetty: 5.11.2020