suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Peruskoulu käsittää luokat 1-9, ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle (7-17 v.). Perusopetus on maksutonta ja tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen. Perusopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet perustuvat perusopetuslakiin - ja asetukseen sekä opetussuunnitelman perusteisiin.

Perusopetuksessa noudatetaan oppimiskäsitystä, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Tavoitteena on oppilaan saavuttama laaja-alainen osaaminen, jolla tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta.

Perusopetuksen oppimäärän voi suorittaa myös aikuisena Salossa ja mahdollista on myös suorittaa kesken jääneet peruskouluopinnot loppuun. Opiskelu on tutkintotavoitteista. Tutkintotavoitteiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma.

Aikuisten perusopetusta varten on laadittu omat valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet ja Salon oma opetussuunnitelma on valmistumassa. Armfeltin koulu tarjoaa peruskoulun vuosiluokkia 7-9 vastaavaa opetusta. Koko peruskoulun suorittaminen kestää noin 2-4 vuotta. Tarvittaessa opiskelun voi keskeyttää jonkin jakson ajaksi ja jatkaa myöhemmin.

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusta tarjoaa Salon kansalaisopisto. Opetus on tarkoitettu maahanmuuttajille, joilla on vähäinen tai puuttuva koulutustausta kotimaastaan. Alkuvaiheessa opiskellaan lähinnä suomen kieltä, sekä lisäksi matematiikan, yhteiskunta- ja kulttuuritiedon sekä ympäristöopin perusteita. Alkuvaiheen opinnot voi aloittaa myös lukutaitovaiheesta.

Lisätietoja kansalaisopistosta.

Toimi näin

Tulevien ekaluokkalaisten huoltajille lähetetään tammikuun ekalla viikolla kotiin kirje, jossa ilmoitetaan lapsen koulupaikka. Huoltajat pääsevät ilmoittamaan lapsensa kouluun Wilma-järjestelmän kautta tammikuun aikana. Huhtikuussa kaikki tulevien ekaluokkaisten huoltajat saavat vielä vahvistuksen lapsen koulupaikasta. Ilmoittautumiset käsitellään 5 työpäivän kuluessa sähköisen lomakkeen lähettämisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Peruskoulu käsittää luokat 1-9, ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle (7-17 v.). Perusopetus on maksutonta ja tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen.

Ilmoittautumiset käsitellään 5 työpäivän kuluessa sähköisen lomakkeen lähettämisestä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 11.11.2021