suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle eli 7–16-vuotiaille. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on pääosin aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat aineopettajat. Perusopetus, oppikirjat, muu oppimateriaali, työvälineet ja aineet ovat maksuttomia. ...

Toimi näin

Uusien oppilaiden keskitetty ilmoittautuminen peruskoulun 1. luokalle on vuosittain helmikuun alussa. Keskitetyn ilmoittautumisen jälkeen peruskouluihin tulevat (esim. muualta muuttavat) voivat ottaa yhteyttä suoraan kyseeseen tulevan koulun rehtoriin, joka tekee päätöksen oppilaaksi ottamisesta sen mukaan, miten koulun opetusryhmissä on tilaa. Sama käytäntö koskee kaikkia luokka-asteita.

Kenelle ja millä ehdoin

Peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuosittain ne lapset, jotka ko. vuonna täyttävät seitsemän vuotta eivätkä ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Esiopetuksesta ja väestörekisteristä saatujen yhteystietojen perusteella kaikkien näiden lasten huoltajille lähetetään kouluun ilmoittautumista koskeva kirje tammikuun lopulla. Ilmoittautuminen pyydetään tekemään sähköisesti Wilma-sovellusta käyttäen. Wilma-tunnus on sama, jonka huoltaja on tehnyt esiopetukseen ilmoittauduttaessa (tai sen aikana).

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Palvelun toteuttaa

Rauman kaupunki

Palvelusta vastaa

Rauman kaupunki
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 22.5.2023