suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle eli 7–16-vuotiaille. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on pääosin aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat aineopettajat. Perusopetus, oppikirjat, muu oppimateriaali, työvälineet ja aineet ovat maksuttomia. Oppilas saa kouluaterian sekä koulukuljetuksen, jos kuljetukselle asetetut kriteerit täyttyvät. Oppilaalla on myös oikeus oppilashuoltoon.

Raumalla 1–6-vuosiluokkien opetusta annetaan 12 koulussa, joista Rauman freinetkoulu on yksityinen ja yhdistyksen ylläpitämä. Vuosiluokilla 7–9 opiskellaan kolmessa koulussa ja vuosiluokilla 1–9 kahdessa koulussa, joista toinen on Turun yliopiston Rauman normaalikoulu. Rauman kaupunki osoittaa oppilaalle lähikoulun. Useimmissa tapauksissa lähikoulu on lähinnä oppilaan kotia sijaitseva koulu, mutta ei kuitenkaan aina. Joissakin tapauksissa oppilaan lähikouluksi voidaan määritellä kauempana sijaitseva koulu esim. ylisuurien luokkakokojen välttämiseksi. Oppilas voi joskus myös huoltajan toivomuksesta sijoittua muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Tällöin hänellä ei pääsääntöisesti kuitenkaan voi olla oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.

Oppilaan siirtyessä 6. luokalta 7. luokalle (yläkouluun) määritellään oppilaiden koulupaikat (lähikoulut) uudelleen. Kaupunki osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan opetuksen antamiseen. Oppilas voi joissakin tapauksissa myös huoltajan toivomuksesta sijoittua muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Tällöin hänellä ei pääsääntöisesti kuitenkaan voi olla oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.

Toimi näin

Uusien oppilaiden keskitetty ilmoittautuminen peruskoulun 1. luokalle on vuosittain helmikuun alussa. Keskitetyn ilmoittautumisen jälkeen peruskouluihin tulevat (esim. muualta muuttavat) voivat ottaa yhteyttä suoraan kyseeseen tulevan koulun rehtoriin, joka tekee päätöksen oppilaaksi ottamisesta sen mukaan, miten koulun opetusryhmissä on tilaa. Sama käytäntö koskee kaikkia luokka-asteita.

Kenelle ja millä ehdoin

Peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuosittain ne lapset, jotka ko. vuonna täyttävät seitsemän vuotta eivätkä ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Esiopetuksesta ja väestörekisteristä saatujen yhteystietojen perusteella kaikkien näiden lasten huoltajille lähetetään kouluun ilmoittautumista koskeva kirje tammikuun lopulla. Ilmoittautuminen pyydetään tekemään sähköisesti Wilma-sovellusta käyttäen. Wilma-tunnus on sama, jonka huoltaja on tehnyt esiopetukseen ilmoittauduttaessa (tai sen aikana).

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 26.5.2020