suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raision kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Raisio
  • Julkinen palvelu

Kaikki lapset, jotka asuvat vakituisesti Suomessa ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän. Oppivelvollisuus suoritetaan perusopetuksen kouluissa (luokat 1-9).

Raisiossa rakennetaan tulevaisuuden koulua, jossa oppiminen nähdään kaikkien yhteisenä, osallistavana, joustavana ja monipuolisesti maailmaa tutkivana ilmiönä. Raision kaupungin opetussuunnitelma ...

Toimi näin

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan sen vuoden tammikuussa, jonka syksynä lapsi aloittaa koulun. Lapselle on mahdollista hakea lupaa aloittaa koulunkäynti vuotta aiemmin tai vuotta myöhemmin. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai koulupsykologin lausunto.

Mikäli lapsi ilmoitetaan muualle kouluun kuin Raisioon tulee siitä ilmoittaa Raision sivistyskeskukseen.

Kesken oppivuotta Raisioon muuttavat tai koulua vaihtavat ilmoittautuvat joko suoraan asuinalueensa kouluun tai sivistyskeskukseen.

Ruotsinkieliset oppilaat ilmoittautuvat Turun kaupungin ruotsinkieliseen perusopetukseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Palvelun toteuttaa

Raision kaupunki

Palvelusta vastaa

Raision kaupunki
Tekstistä vastaa: Raision kaupunki
Päivitetty: 30.8.2022