suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raision kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Raisio
  • Julkinen palvelu

Kaikki lapset, jotka asuvat vakituisesti Suomessa ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän. Oppivelvollisuus suoritetaan perusopetuksen kouluissa (luokat 1-9).

Raisiossa rakennetaan tulevaisuuden koulua, jossa oppiminen nähdään kaikkien yhteisenä, osallistavana, joustavana ja monipuolisesti maailmaa tutkivana ilmiönä. Raision kaupungin opetussuunnitelma on koko perusopetukselle yhteinen. Opetussuunnitelmat on laadittu valtakunnallisten perusopetuksen opetussuunnitelmien pohjalta painottaen raisiolaisia näkökulmia.

Toimi näin

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan sen vuoden tammikuussa, jonka syksynä lapsi aloittaa koulun. Lapselle on mahdollista hakea lupaa aloittaa koulunkäynti vuotta aiemmin tai vuotta myöhemmin. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai koulupsykologin lausunto.

Mikäli lapsi ilmoitetaan muualle kouluun kuin Raisioon tulee siitä ilmoittaa Raision sivistyskeskukseen.

Kesken oppivuotta Raisioon muuttavat tai koulua vaihtavat ilmoittautuvat joko suoraan asuinalueensa kouluun tai sivistyskeskukseen.

Ruotsinkieliset oppilaat ilmoittautuvat Turun kaupungin ruotsinkieliseen perusopetukseen. 

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaision kaupunki
Palvelusta vastaaRaision kaupunki
Alue Raisio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raision kaupunki
Päivitetty: 13.5.2020