suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lappeenrannan kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Lappeenranta
  • Julkinen palvelu

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsesi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy kun oppimäärä on suoritettu tai kymmenen vuotta oppivelvollisuuden alkamisesta tulee täyteen. Yleensä perusopetuksen suorittaminen kestää 9 vuotta.

Lapsesi saa maksutonta yleissivistävää perusopetusta Lappeenrannan kaupungin peruskouluissa, joita on 18. Koululaisia on yhteensä noin 6200. Lisäksi kaupungissa toimii Steinerkoulu ja Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu.

Lappeenrannan kaupungin peruskoulut sijoittuvat viidelle oppilasalueelle: Joutseno, Lauritsala, Kimpinen, Kesämäki ja Sammonlahti.

Oppilasalue määräytyy lapsesi asuinalueen mukaan. Lähikoulu lapsellesi määräytyy väestörekisteriin merkityn lapsen virallisen asuinpaikan mukaan. Koulujen oppilasalueista saat lisätietoa asiakaspalvelukeskus Winkistä tai koulusta.

Joutsenon alueella toimivat koulut:

Joutsenon koulu (1.-9.lk)

Korvenkylän koulu (1.-6.lk)

Pulpin koulu (1.-9.lk)

Kimpisen alueella toimivat koulut:

Kaukaan koulu (1.-6.lk)

Kasukkalan koulu (1.-6.lk)

Kimpisen koulu (1.-9.lk)

Myllymäen koulu (1.-6.lk, 1.-9.lk pienryhmät)

Kesämäen alueella toimivat koulut:

Kesämäen koulu (1.-9.lk)

Lönnrotin koulu (1.-9.lk)

Simolan koulu (1.-6.lk)

Voisalmen koulu (1.-6.lk)

Ylämaan koulu (1.-6.lk)

Lauritsalan alueella toimivat koulut:

Lauritsalan koulu (1.-9.lk)

Pontuksen koulu (1.-9.lk)

Nuijamaan koulu (1.-6.lk)

Sammonlahden alueella toimivat koulut:

Korkea-ahon koulu (1.-6.lk)

Lappeen koulu (1.-6.lk)

Sammonlahden koulun Kuusimäen yksikkö (1.-6.lk)

Sammonlahden koulun Lavolan yksikkö (1.-6.lk)

Sammonlahden koulun Skinnarilan yksikkö (1.-6.lk)

Perusopetuksen järjestämistä säätelee perusopetuslaki ja perusopetusasetus. Opetuksen sisällöt ja työtavat on kuvattu Opetushallituksen vahvistamissa opetussuunnitelman perusteissa. Jokaisella koululla on lisäksi oma tarkennettu opetussuunnitelma, johon pääset tutustumaan koulun verkkosivuilla.

Tavoitteenamme on järjestää perusopetus siten, että jokainen lapsi voi opiskella omien edellytystensä mukaisesti ja kokea oppimisen iloa. Opiskelun sujumisen lisäksi pidämme tärkeänä, että oppilaat kokevat olonsa turvalliseksi koulussa.

Lappeenrannassa lapsesi on mahdollista opiskella oman lähikoulun vaihtoehtona 1. luokalta alkaen englanninkielisellä luokalla tai 3. luokalta alkaen musiikkiluokalla. Lisäksi 7.luokalta alkaen on mahdollista opiskella painotetusti esimerkiksi liikuntaa, luonnontieteitä, taiteita ja kieliä. Tarkempaa tietoa löydät painotettu opetus -otsikon alta.

Toimi näin

Ilmoita ensimmäiselle luokalle tuleva lapsesi kouluun tammikuussa. Esitäytetyn perusopetukseen ilmoittautumislomakkeen löydät Wilmasta.

Lomakkeella on osoitettu lapselle koulupaikka Väestörekisterikeskuksesta saatujen osoitetietojen perusteella. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta

täyttää sähköistä ilmoittautumislomaketta, saat apua asiakaspalvelukeskus Winkistä.

Lappeenrannassa toimii yksityinen steinerkoulu. Voit hakea lapsellesi koulupaikkaa steinerkoulusta ottamalla yhteyttä koulun kansliaan. Sinun tulisi lisäksi täyttää ilmoittautumislomake Wilmassa ja rastia kohta ”Lapsemme ei ota tarjottua koulupaikkaa vastaan, vaan ilmoitamme hänet Lappeenrannan steinerkouluun”.

Lappeenrannassa toimii myös kaupungin osittain omistaman säätiön ylläpitämä Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu. Itä-Suomen koulun hakulomakkeet löytyvät koulun verkkosivuilta. Sinun tulisi lisäksi täyttää ilmoittautumislomake Wilmassa ja rastia kohta ”Lapsemme ei ota tarjottua koulupaikkaa vastaan, vaan ilmoitamme hänet Lappeenrannan Itä-Suomen kouluun”.

Saat tiedon lapsesi tulevasta koulupaikasta maaliskuun loppuun mennessä Wilmassa. Koulut lähettävät kutsut tutustumispäivään.

Opas koulutulokkaan kotiin ja opas 6. luokkalaisen kotiin julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Oppaista löydät tietoa kouluun ilmoittautumiseen, painotusluokkiin, koulumatkoihin ja muuhun koulun toimintaan liittyen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLappeenrannan kaupunki
Palvelusta vastaaLappeenrannan kaupunki
Alue Lappeenranta
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lappeenrannan kaupunki
Päivitetty: 13.11.2020