suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaustisen kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kaustisen kunta järjestää perusopetusta jokaiselle Kaustisella asuvalle 7-16 –vuotiaalle, jotka ovat perusopetuslain mukaan oikeutettuja saamaan perusopetusta.

Kaustisen kunnan opetuskielenä on suomi. Alueella toimii neljä vuosiluokkien 1-6 koulua ja yksi vuosiluokkien 7-9 koulu. Koulut ovat Järvelän koulu, Kaustisen keskuskoulu 1-6, Köyhäjoen koulu, Puumalan koulu ja Kaustisen keskuskoulu 7- 9. Järvelän ja Puumalan koulut sijaitsevat noin 4 km etäisyydellä keskustasta ja Köyhäjoen kouluun on matkaa keskustasta noin 14 km. Näissä kyläkouluissa opetus toteutetaan yhdysluokkaopetuksena. Ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvat saavat Kaustisen kunnan ja Kruunupyyn kunnan perusopetussopimuksen mukaisesti opetusta äidinkielellään Kruunupyyn kunnan osoittamassa koulussa.

Oppilaan lähikoulu on määritelty osoitteen perusteella yleensä lähimpänä sijaitsevaan kouluun, poikkeuksina seuraavaa: Jylhä ja Vintturin suunnan oppilaiden lähikoulu on Kaustisen keskuskoulu 1-6 ja Varilasta tulevien oppilaiden lähikoulu on Järvelän koulu. Huoltaja voi tarkistaa oppilaan lähikoulun sivistystoimistosta.

Peruskouluillamme on omat opetussuunnitelmansa. Opetussuunnitelma sisältää koulun toiminta-ajatuksen, eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja painotukset (mm. musiikki ja ilmaisutaito) ja arvioinnin toteuttamisen. Kaikissa kouluissa painotetaan tietoteknisten taitojen ja medialukutaidon oppimista. Kaustisen kunnan opetussuunnitelma on laadittu siten, että se antaa ohjeita niin oppilaiden kuin opettajien jokapäiväisen koulutyön onnistumiseksi.

Toimi näin

Perusopetukseen ilmoittaudutaan esiopetustalvella maaliskuussa kunnan kotisivulla olevalla verkkolomakkeella. Seuraavina vuosina opetukseen ei tarvitse ilmoittautua. Myöskään 6. luokalta 7. luokalle siirryttäessä ei kouluun tarvitse ilmoittautua.

Kuntaan muuttavat tai asuinosoitetta toisen lähikoulun alueelle vaihtavat ottavat yhteyttä ottavat yhteyttä sivistystoimistoon tai perusopetuksen rehtoriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Huoltaja voi anoa halutessaan lapsensa sijoittamista muuhun kuin lähikouluun. Tämä yleensä myönnetään, mikäli opetusryhmässä on tilaa, kuljetusetuutta tällöin ei myönnetä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKaustisen kunta
Palvelusta vastaaKaustisen kunta
Alue Kaustinen, Kruunupyy
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kaustisen kunta
Päivitetty: 29.12.2020