suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • 13 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Koulukuraattori ja koulupsykologi tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia ja koulun käymistä. Koulukuraattori ja –psykologi ovat mukana oppilashuoltotyössä.

Koulukuraattorin tehtävänä on oppilaiden tukeminen erilaisissa koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Kuraattori työskentelee tiiviissä yhteistyössä opettajien kanssa ja on mukana koulun arjessa.

Koulupsykologi tukee lapsi ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote

Palvelusta vastaa

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote
Tekstistä vastaa: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote
Päivitetty: 26.10.2022