suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Janakkalan kunta

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Janakkala
  • Julkinen palvelu

Janakkalassa oppilashuoltoa toteutetaan yhteisöllisesti sekä yksilökohtaisesti. Yhteisöllistä oppilashuoltoa ovat esimerkiksi koulun kiusaamista ennaltaehkäisevät toimet. Yksilökohtaista oppilashuoltoa ovat esimerkiksi kouluterveydenhoitajan ja kuraattorin vastaanotot. Oppilashuoltoa toteutetaan oppilaan tai huoltajien suostumuksella ja heidän toiveitaan kuunnellen. Tukitoimien suunnitteluun ja to ...

Toimi näin

Kouluterveydenhoitajat toimivat koulujen yhteydessä. He ovat tavattavissa ennalta määrättyinä päivinä. Psykologin yksilövastaanotolle ohjaudutaan oppilashuoltoryhmän kautta tai ottamalla yhteyttä suoraan koulupsykologiin puhelimitse tai Wilman kautta. Kuraattorin asiakkaaksi oppilas voi hakeutua itse tai ohjautua opettajien, huoltajien, ystävien, kouluterveydenhuollon tai ulkopuolisen tahon (erikoissairaanhoito, perheneuvola, nuorisotoimi, sosiaalitoimen sosiaalityö) kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Palvelun toteuttaa

Janakkalan kunta

Palvelusta vastaa

Janakkalan kunta
Tekstistä vastaa: Janakkalan kunta
Päivitetty: 26.10.2022