suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suonenjoen kaupunki

Perusopetuksen iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Suonenjoki
  • Julkinen palvelu

Iltapäiväkerhotoiminta pyörii koulujen työajan mukaisesti. Toimintaan järjestetään kaikilla kouluilla. Koulujen loma-aikoina ei järjestetä iltapäiväkerhotoimintaa.

Iltapäivätoiminnalle on ominaista toiminnan monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus. toiminnan yksityiskohtaiset sisällöt määritellään koulukohtaisesti omissa toimintasuunnitelmissa, joissa huomioidaan paikalliset olosuhteet ja käytännön mahdollisuudet. Tarvittaessa toimintaa voidaan eriyttää ja toimia pienimmissä ryhmissä. Kaikki toiminta lähtee lapsen omaehtoiseen liikuntaa kannustamisesta. Koulukohtaiset toimintasuunnitelmat tehdään syksyllä ennen koulun alkua.

Lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja kasvuympäristöön. Sisältöjä suunniteltaessa huomioidaan lasten tarpeet ja toiveet. Toiminnan sisältöön vaikuttaa myös paikalliset olosuhteet, kulttuuritekijät, eri vuoden aikojen ja lähiympäristön tarjoamat mahdollisuudet muiden toimijoiden kanssa. Iltapäivätoiminnan aikana lapsi voi osallistua koulun kerhotoimintaan.

Toimi näin

Iltapäivätoiminnan hakuaika alkaa uusien 1. luokkalaisten kouluun ilmoittautumisesta. Hakeminen tapahtuu Wilman kautta. Iltapäivätoimintaan hakemisesta ilmoitetaan perheille Wilman kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Ensisijaisesti iltapäivätoimintaa pyritään järjestämään 1.-2. vuosiluokan oppilaille sekä erityisopetuksen oppilaille. Jos ryhmissä jää tämän jälkeen tilaa, vapaita toimintapaikkoja tarjotaan 3. vuosiluokan oppilaille. Haja-asutusalueen kouluissa vapaita toimintapaikkoja voidaan tarjota myös vanhemmille oppilaille, mikäli ryhmissä on tilaa. Haja-asutusalueiden kouluilla toiminnan järjestämiseksi voidaan tehdä yhteistyötä esiopetuksen kanssa. Yhteistyöstä sovitaan erikseen vuosiluokittain.

Palvelu on maksullinen.

Toimintamaksu määräytyy huoltajan ilmoittaman toiminta-ajan mukaan.

Toimintamaksut ovat:

  • 95 € / kk, mikäli lapsi osallistuu toimintaan 3 h / päivä tai enintään 15 h viikossa
  • 116 € / kk, mikäli lapsi osallistuu toimintaan 4 h / päivä tai yli 15 h viikossa.
  • 47,50 € / kk, mikäli lapsi osallistuu toimintaan max. 3h/pv tai enintään 10 pv/kk
  • 58 € / kk, mikäli lapsi osallistuu toimintaan 4h tai enemmän max. 10pv /kk * Elokuussa peritään kaikilta toimintaan osallistuvilta 55 €:n maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuonenjoen kaupunki
Palvelusta vastaaSuonenjoen kaupunki
Alue Suonenjoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Suonenjoen kaupunki
Päivitetty: 21.9.2021