suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rääkkylän kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Rääkkylä
  • Julkinen palvelu

Rääkkylässä on käytössä kolmiportainen tuki: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Yleisen tuen tavoitteena on oppilaan hyvinvoinnin ja motivaation ylläpitäminen vähäisistä ja/tai lyhtyaikaisista oppimisen ongelmista huolimatta. Tuen muotoja ovat mm. opetuksen eriyttäminen, tukiopetus, opetusryhmien joustava muuntelu ja opettajien yhteistyö.

Jos yleinen tuki ei ole riittävä, oppilaalle annetaan tehostettua tukea. Tuen muotoja ovat mm. osa-aikainen erityisopetus ja tukiopetus.

Erityistä tukea annetaan oppilaalle, joka ei saavuta muilla tukitoimilla kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteita. Tuen muotoja ovat mm. osa-aikainen erityisopetus ja pienryhmäopetus.

Alaluokilla on erityisopetuksen pienluokka, jonka opettajana on erityisluokanopettaja. Koululla on myös laaja-alainen erityisopettaja, joka antaa pienryhmä- ja yksilöopetusta. Yläluokilla erityisopetus järjestetään laaja-alaisen erityisopettajan pienryhmäopetuksena.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRääkkylän kunta
Palvelusta vastaaRääkkylän kunta
Alue Rääkkylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rääkkylän kunta
Päivitetty: 24.9.2021