suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hyvinkään kaupunki

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Hyvinkää
  • Julkinen palvelu

Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja oppimisen iloa vahvistetaan. Samoin tuetaan oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta.

Kun tehostettu tuki on riittämätöntä, luokanopettaja/luokanvalvoja keskustelee oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa sekä on yhteydessä laaja-alaiseen erityisopettajaan ja koulupsykologiin/-kuraattoriin/-terveydenhoitajaan, jotka auttavat tilanteen arvioinnissa. Erityisopettaja huolehtii, että oppilasta opettavat opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö laativat oman osuutensa pedagogiseen selvitykseen.

Perusopetuksen johtaja tekee ne erityisen tuen päätökset, jotka edellyttävät koulunvaihtoa. Muut erityisen tuen päätökset tekee erityisopetuksen koordinaattori.

Toimi näin

Ota yhteyttä kouluun.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHyvinkään kaupunki
Palvelusta vastaaHyvinkään kaupunki
Alue Hyvinkää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hyvinkään kaupunki
Päivitetty: 26.5.2020