suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lappeenrannan kaupunki

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Lappeenranta
  • Julkinen palvelu

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Tällä hetkellä Lappeenrannassa järjestetään ainoastaan iltapäivätoimintaa.

Iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen. Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon.

Toimintaa järjestetään arkipäivisin perusopetuksen työvuoden aikana pääsääntöisesti klo 11:30-16:30. Toimintaa ei järjestetä koulun loma-aikoina, eikä joulu- ja kevätjuhlapäivinä.

Iltapäivätoimintaan osallistumisesta peritään osallistumismaksu. Toimintaan osallistuvalle lapselle tarjotaan ryhmässä välipala ja toiminnassa sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksutonta.

Lappeenrannassa iltapäivätoimintaa järjestetään sekä kaupungin omana toimintana, että avustettuna toimintana.

Toimi näin

Iltapäivätoiminnan paikkaa haetaan lukuvuosittain edeltävän lukuvuoden keväällä. Myös erityisluokan oppilaalle voi hakea iltapäivätoiminnan paikkaa. Hakemus tehdään sähköisesti. Lapsivalinnat iltapäivätoimintaan tekee asiakasmaksusihteeri puh. 040 130 9070 / sähköposti: etunimi@sukunimi@lappeenranta.fi.

Mikäli lapselle myönnettyä iltapäivätoiminnan paikkaa ei tarvita, siitä on ilmoitettava mahdollisimman pian asiakasmaksusihteerille. Mikäli tilanne muuttuu kesken lukuvuoden, tulee iltapäivätoiminnan paikka irtisanoa kirjallisesti. Paikan käyttämättä jättämistä ei tulkita paikan irtisanomisena.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Iltapäivätoiminnan paikkaa täytyy hakea lukuvuosittain. Myös erityisen tuen piirissä olevalle oppilaalle tulee hakea iltapäivätoiminnan paikkaa hakuaikana. Hakuaika on edeltävän lukuvuoden keväällä. Mikäli iltapäivätoiminnan paikkoja jää vapaaksi, voidaan lapsia ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä vielä hakuajan jälkeen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaan iltapäivätoimintaan otetaan kaikki hakuaikana hakeneet erityisen tuen piirissä olevat oppilaat. Mikäli hakijoita on tämän jälkeen enemmän kuin vapaita paikkoja, ovat etusijalla 1. luokan oppilaat sekä ne oppilaat, joiden kohdalla on jokin toiminnan piiriin pääsyä puoltaja painava seikka. Tällaisena pidetään yksinhuoltajuutta, vanhempien iltatyötä tai mahdollisia lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä pulmia. Mikäli iltapäivätoiminnan paikkoja jää vapaaksi, voidaan lapsia ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä vielä hakuajan jälkeen.

Kaikkien alakoulujen iltapäivätoimintaan voi hakea. Kaupungilla on sopimus iltapäivätoiminnan tuottamisesta useimmille kouluille. Iltapäivätoiminnan ryhmä muodostuu näille kouluille, jos ryhmään hakee vähintään 12 lasta. Mikäli osallistuvien lasten määrä vähenee alle kahdeksaan, voi palveluntuottaja lakkauttaa toiminnan seuraavan kuukauden alusta.

Palvelu on maksullinen.

Lappeenrannan iltapäivätoiminnan toimipisteiden osallistumismaksut ovat seuraavat: lapsen palveluntarve yli 10pv/kk > 100€/kk, lapsen palveluntarve 1-10pv/kk > 50€/kk.

Hakemuksesta maksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää perimättä. Hakemus liitteineen tulee toimittaa asiakasmaksusihteerille viimeistään sen kuukauden aikana, jonka alusta maksun alentamista tai perimättä jättämistä anotaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLappeenrannan kaupunki
Palvelusta vastaaLappeenrannan kaupunki
Alue Lappeenranta
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lappeenrannan kaupunki
Päivitetty: 10.6.2020