suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuortaneen kunta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Kuortane
  • Julkinen palvelu

Kuortaneella APIP-toimintaa tarjotaan yhteiskoululla, Alvarin koululla ja Ylijoen koululla erillisinä toimintaryhminä. Lisäksi APIP-toimintaa järjestetään sivukylillä ryhmisten yhteydessä ja paikalliset olosuhteet huomioiden.

Kuortanelaisen APIP-toiminnan peruslähtökohtana on tarjota lapsille mukavaa ja mieluista tekemistä usein raskaan koulupäivän jälkeen. Myös läksyjen tekoon annetaan mahdollisuus, mutta vastuu niiden tekemisestä on perheillä.

Kuortaneella APIP-toiminnassa tarjotaan kaikille toimintaan osallistuville aamupala ja iltapäivän välipala mikäli lapsi on toiminnassa niinä aikoina, kuin niitä tarjotaan. Asiakasmaksut kattavat välipalojen lisäksi toiminnan ohjauksen lisäksi vakuutukset ja kaikki materiaalit sekä retket.

Koulujen kesäloma-aikoina kunta järjestää koululaisten kesäpäivähoitoa kokopäiväisenä palveluna, johon haetaan erikseen.

Toimi näin

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan ensisijaisesti verkkopalveluiden kautta tai perinteisellä tavalla APIP- hakukaavake täyttämällä ja toimittamalla kunnanviraston varhaiskasvatustoimistolle. Hakuaika tulevan syksyn toimintaan on keväisin muun varhaiskasvatushaun yhteydessä (maaliskuussa). Esikoululaisista täytetään myös tuloselvityskaavake, koska heiltä maksut peritään alle kouluikäisinä varhaiskasvatusmaksuperiaatteiden mukaisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

APIP-toimintaan osallistuvat varhaiskasvatusikäiset esikoululaiset eivät saa lähteä toiminnasta yksin kotiin vastuukysymysten vuoksi.

Sovittuja toiminnassa oloaikoja toivotaan noudatettavan koska niiden mukaan varaudutaan aterioihin ja toiminnan materiaaleihin ym.

Palvelu on maksullinen.

Maksut peritään lapsen läsnäolojen mukaan. Mikäli toimintaan osallistutaan yli 10 kertaa kuukaudessa, peritään täysi maksu. Muutoin peritään puolet täydestä maksusta. Jos lapsi ei osallistu lainkaan toimintaan, peritään maksuna 30 euroa varausmaksuna. Esikoululaisilta peritään alle kouluikäisinä varhaiskasvatusmaksuperiaatteen mukaiset maksut tulojen mukaan, kuitenkin maksukattona on se maksu, joka koululaisten APIP-toiminnasta muutoinkin peritään (Sivistyslautakunta 2016 §74).

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuortaneen kunta
Palvelusta vastaaKuortaneen kunta
Alue Kuortane
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuortaneen kunta
Päivitetty: 13.10.2020