suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porvoon kaupunki

Päiväkodit ja perhepäivähoito

  • Palvelu
  • Porvoo
  • Julkinen palvelu

Porvoon kaupunki tarjoaa alle kouluikäisille lapsille monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja. Vanhempainrahakauden jälkeen vanhemmat voivat valita lapsensa hoidon seuraavista vaihtoehdoista:

Lapsi hoidetaan kotona. Mikäli perheessä on alle 3-vuotias lapsi, voi hakea kotihoidon tukea. Kotona hoidettavat lapset ja heidän perheensä voivat käyttää avoimia varhaiskasvatuspalveluja menettämättä kotihoidon tukea.

Lapsi hoidetaan kunnan järjestämässä hoitopaikassa. Päivähoitopaikka voi olla kunnallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Lapsi hoidetaan yksityisessä päiväkodissa, jolloin lapselle myönnetään palveluseteli kunnan hyväksymään yksityiseen päiväkotiin.

Lapsen hoito järjestetään yksityisen hoidon tuella, jolloin lapsen hoitajana on kaupungin hyväksymä perhepäivähoitaja tai perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja perheen kotona.

Hoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden.

Jätä hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Jos päivähoidon tarve johtuu ennakoimattomasta työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta, tulee päivähoitopaikkaa hakea vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. Hakemus on voimassa vuoden.

Lisätietoa muun muassa hoitopaikan hakemisesta ja asiakasmaksuista löytyy Porvoon kaupungin verkkosivuilta (Näin asioit-välilehti).

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPorvoon kaupunki
Palvelusta vastaaPorvoon kaupunki
Alue Porvoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Porvoon kaupunki
Päivitetty: 4.6.2021