suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Humppilan kunta

Päätöksenteko ja hallinto

  • Palvelu
  • Humppila
  • Julkinen palvelu

Humppilan kunnan ylin päättävä toimielin on kunnanvaltuusto, joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Valtuusto ratkaisee kunnan kannalta merkityksellisimmät asiat. Valtuusto päättää veroprosentista, talousarviosta ja kunnan hallinnon järjestämisestä. Valtuusto kokoontuu 5 - 7 kertaa vuodessa kunnantalolla. Kokoukset ovat yleisölle avoimia. Valtuusto nimittää 7 -jäsenisen kunnanhallituksen, joka vastaa hallinnon ja taloudenhoidon käytännön sujumisesta. Kunnanhallitus johtaa hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja valmistelevat kunnanhallituksessa käsiteltävät asiat.

Valtuusto päättää kunnan hallinnon järjestämisestä hallintosäännöllä. Säännössä määrätään kunnan luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation perusrakenne, tehtävät ja johtamisjärjestelmät. Valtuusto nimittää myös jäsenet lautakuntiin: elämänlaatu-, sivistys- ja tekniseen lautakuntaan. Lautakunnat vastaavat vastuualueelleen kuuluvien kunnallisten palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden ja hallituksen tarvittaessa antamien ohjeiden mukaisesti. Vanhusneuvosto sekä nuorisovaltuusto antavat lausuntoja omia ryhmiään koskeviin päätöksiin.

Kunnan hallintoa johtaa kunnanjohtaja. Yleishallinnon ja kirjanpidon osastosta vastaa hallintojohtaja, sivistysosastoa johtaa varhaiskasvatus-sivistysjohtaja ja teknistä osastoa tekninen johtaja. Lisäksi elämänlaatuosastosta vastaa kirjastonjohtaja.

Kuntalaiset voivat myös itse vaikuttaa asioihin monella tapaa. Suoran vaikuttamisen tapoja ovat muun muassa aloitteiden tekeminen, palautteen ja kysymysten lähettäminen, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun.

Toimi näin

Tietoa toimielinten käsittelemistä asioista saat esityslistoista ja pöytäkirjoista, jotka julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Kuntalaiset voivat myös itse vaikuttaa asioihin monella tapaa. Suoran vaikuttamisen tapoja ovat muun muassa aloitteiden tekeminen, palautteen ja kysymysten lähettäminen, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHumppilan kunta
Palvelusta vastaaHumppilan kunta
Alue Humppila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Humppilan kunta
Päivitetty: 1.4.2020