suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hyvinkään kaupunki

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Hyvinkää
  • Julkinen palvelu
Alue Hyvinkää
Palvelun kieli suomi

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia.

Alkuopetuksessa osa-aikaista erityisopetusta annetaan pääasiassa puhe-, luku- ja kirjoitushäiriöisille oppilaille. Puheopetuksessa pääpaino on huoltajien konsultoinnissa ja tehtävien antamisessa kotiharjoitteluun. Ylemmillä luokilla osa-aikaisessa erityisopetuksessa voidaan keskittyä oppimisvaikeuksiin yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksiin opiskelutaidoissa tai sosiaalisissa taidoissa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen antamisesta päättävät oppilaan oma opettaja, erityisopettaja sekä rehtori yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa


Toimi näin

Ota yhteyttä koulun rehtoriin.


Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.


Palvelun toteuttaa: 
Hyvinkään kaupunki