suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lappeenrannan kaupunki

Oppivelvollisuuden suorittaminen kotiopetuksessa

  • Palvelu
  • Lappeenranta
  • Julkinen palvelu

Suomessa on oppivelvollisuus. Tämä tarkoittaa, että oppivelvollisuusikäisen on osallistuttava asuinkunnan järjestämään perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Halutessasi voit huoltajana ottaa vastuun lapsesi oppivelvollisuuden suorittamisesta. Tällöin sinun vastuullesi siirtyy lapsesi opetus ja oppimisen tukeminen.

Tietyt säädösten mahdollistamat j ...

Toimi näin

Mikäli haluat ilmoittaa lapsesi kotiopetukseen eli otat vastuun lapsesi oppivelvollisuuden suorittamisesta, toimi näin:

  1. Tee ilmoitus kotiopetukseen siirtymisestä Wilmassa. Vaihtoehtoisesti voit tehdä kirjallisen ilmoituksen Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon. Ilmoituksessa tulee ilmetä lapsen henkilötiedot, osoite sekä huoltajien tiedot.
  2. Saat päätöksen kotiopetuksesta kotiinne. Päätöksessä ohjeistetaan ottamaan yhteyttä tutkivaan opettajaan.
  3. Ota yhteyttä tutkivaan opettajaan sopiaksesi tapaamisesta. Tapaamisessa esittelet tutkivalle opettajalle oppiainekohtaisen suunnitelmasi siitä, kuinka

aiot toteuttaa lapsesi oppivelvollisuuden etenemisen tulevan lukuvuoden aikana.

4. Ota yhteyttä tutkivaan opettajaan hyvissä ajoin keväällä sopiaksesi arviointipalaverista. Arviointipalaverissa esittelette vuoden aikana tehdyt opinnot

sekä niissä etenemisen. Tutkiva opettaja laatii kirjallisen selostuksen, josta ilmenee onko lapsesi saavuttanut opetussuunnitelman kirjatut kyseisen

vuosiluokan tavoitteet.

5. Mikäli haluat ilmoittaa lapsesi erityiseen tutkintoon, ota hyvissä ajoin yhteyttä tutkivaan opettajaan tai lähikoulun rehtoriin erityisen tutkinnon suorittamisesta sopiaksesi. Kunta määrittelee erityisen tutkinnon suorittamispäivämäärät.

Lapsellasi on oikeus osallistua opetukseen omassa lähikoulussaan. Ota yhteyttä lähikoulun rehtoriin ja tee kirjallinen ilmoitus Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon kotiopetuksen päättämisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Huoltajana sinä vastaat opintojen järjestelemisestä, kuten opetuksesta ja tarvittavien oppimateriaalien ja –välineiden hankinnasta.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Lappeenrannan kaupunki

Palvelusta vastaa

Lappeenrannan kaupunki
Tekstistä vastaa: Lappeenrannan kaupunki
Päivitetty: 18.11.2022