suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Rauman kaupungin peruskouluissa ohjaustoiminnassa mukana olevat opettajat toimivat yhteistyössä koko oppilaan opintopolun ajan. Erityisesti huomiota kiinnitetään nivelvaiheisiin, siirryttäessä alakoulusta yläkouluun sekä siirryttäessä yläkoulusta toiselle asteelle. Toiselle asteelle siirryttäessä oppilaanohjaajat seuraavat oppilaiden opintojen aloittamista ja tekevät tarvittaessa yhteistyötä toisen asteen opinto-ohjaajien ja muiden ohjaustahojen kanssa. Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta eri aineiden opiskelussa. Opettajien tulee myös tukea oppilaan oppimaan oppimisen ja opiskeluvalmiuksien kehittymistä, sekä pyrkiä ennalta ehkäisemään ongelmien syntymistä. Oppilaan persoonallisen kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukeminen on kaikkien opettajien tehtävä. Oppilaanohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä erityisopettajien kanssa, erityisesti tämä korostuu nivelvaiheissa. Ohjausprosesseissa ovat tarpeen mukaan mukana myös koulukuraattori, terveydenhoitaja sekä koulupsykologi. Rehtori tekee opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvät hallinnolliset päätökset. Ohjauksessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös koulun ulkopuolisen asiantuntijaverkoston kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 17.3.2022