suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lappeenrannan kaupunki

Oppilaanohjaus perusopetuksessa

  • Palvelu
  • Lappeenranta
  • Julkinen palvelu

Saat oppilaanohjausta koko perusopetuksen ajan. Vuosiluokilla 1 - 2 päävastuu oppimisen taitojen karttumisesta ja oppilaanohjauksesta on luokanopettajalla, joka tekee kiinteästi yhteistyötä kodin kanssa. Vuosiluokilla 3 -6 luokanopettaja painottaa ohjaustaan tarvittaessa tuntijaon mukaisiin ainevalintoihin ja opintojen painotuksiin yhteistyössä aineenopettajien ja opinto-ohjaajan kanssa. Luokilla 7-9 oppilaanohjaus on sinulle oma oppiaine, jonka opettajana toimii opinto-ohjaaja.

Oppilaanohjaukseen sisältyy työelämään tutustumista luokilla 7-9. Kouluilla on hieman erilaiset käytänteet tet-jaksojen suhteen. Tavallisesti työelämään tutustumista on 7. luokalla 1 päivä (esim. koulun ruokalassa), 8. luokalla 3-5 päivää ja 9. luokalla 10 päivää. Työelämään tutustumisen jaksoilla saat omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä.

Oppilaanohjauksella tuetaan persoonallista kasvuasi ja kehitystäsi siten, että opiskeluvalmiutesi ja sosiaaliset taitosi kehittyisivät ja elämänhallintataitosi lisääntyisivät. Oppilaanohjauksella annetaan sinulle ja huoltajallesi tietoa opiskelun taidoista, valinnaisaineista ja niiden merkityksestä oppimiselle ja tulevaisuudelle, eri ammateista sekä jatko-opintomahdollisuuksista.

Ohjaus ja tiedon kulku korostuvat erityisesti opintojen nivelvaiheissa, kuten siirryttäessä alakoulusta yläkouluun ja peruskoulusta toiselle asteelle.

Toimi näin

Voit olla yhteydessä oman koulusi opinto-ohjaajaan Wilman kautta. Yhteystiedot löytyvät myös koulun kotisivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLappeenrannan kaupunki
Palvelusta vastaaLappeenrannan kaupunki
Alue Lappeenranta
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lappeenrannan kaupunki
Päivitetty: 17.11.2020