suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuortaneen kunta

Oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Kuortane
  • Julkinen palvelu

Alakouluissa oppilaanohjausta antavat kaikki koulun aikuiset, mutta päävastuu tästä on oppilaan omalla luokanopettajalla. Yläkoulussa oppilaanohjausta antavat kaikki koulun aikuiset, mutta päävastuu tästä on oppilaanohjaajalla ja luokanvalvojalla. Yläkoulussa oppilaanohjaustunteja on yhteensä 2 vuosiviikkotuntia. Yläkoulussa oppilaan lukuvuoteen kuuluu lisäksi 7.luokalla 1 päivä, 8.luokalla 1 viik ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Kuuluu kaikille perusopetuksen piiriin kuuluville kuntalaisille.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Palvelun toteuttaa

Kuortaneen kunta

Palvelusta vastaa

Kuortaneen kunta
Tekstistä vastaa: Kuortaneen kunta
Päivitetty: 22.8.2023