suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Soite

Omien asiakirjojen tilaaminen

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Soite ylläpitää potilas- ja asiakastiedoista henkilörekistereitä tietosuojalain ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Asiakkaalla ja potilaalla on halutessaan oikeus tarkistaa omat tietonsa asiakas- ja potilastietorekisteristä. Asiakkaalla ja potilaalla on myös oikeus pyytää virheellisten rekisteritietojen korjaamista.

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Julkisen tai yksityisen terveydenhuollon asiakkaalla tai potilaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Tietopyyntö tulee yleensä tehdä erityisellä lomakkeella tai muuten kirjallisesti. Henkilökunta voi kieltäytyä luovuttamasta potilastietoja vain, jos tiedon antaminen aiheuttaisi vakavan vaaran potilaan terveydelle tai jonkun muun oikeuksille.

Vain potilaalla itsellään on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa. Muut henkilöt, kuten potilaan läheiset, eivät voi saada tietoja potilaan terveydestä tai sairaudesta muutoin kuin potilaan nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Potilaalla on myös oikeus vaatia tietojensa korjaamista ja joissakin tapauksissa rekisteristä poistamista. Lisäksi potilas voi vaatia tiedot siitä, kuka hänen rekisteritietojaan on käyttänyt, minne niitä on luovutettu ja mikä käytön tai luovutuksen peruste on ollut.

Palvelun toteuttaa

Soite

Palvelusta vastaa

Soite
Tekstistä vastaa: Soite
Päivitetty: 13.2.2024