suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lappeenrannan kaupunki

Nuorisojärjestöjen kohdeavustus

  • Palvelu
  • Lappeenranta
  • Julkinen palvelu

Kohdeavustusta voi hakea ympärivuotisesti. Avustusta myönnetään käytettävissä olevien

määrärahojen puitteissa. Kohdeavustusta myönnetään nuorille suunnattujen toimintojen

järjestämiseen. Järjestävä tahon ei tarvitse olla rekisteröitynyt. Toiminta tulee järjestää

Lappeenrannassa ja sitä on markkinoitava määriteltyjen ohjeiden mukaisesti.

Toimi näin

Avustusta voi hakea ympäri vuoden kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta. Avustusta tulee hakea kahta viikkoa ennen toiminnan järjestämistä. Tällöin järjestävä taho ehtii markkinoimaan toimintaa ja päätös ehditään tehdä. Avustuspäätös tehdään viranhaltijapäätöksellä.

Avustus maksetaan sen jälkeen, kun toiminnasta on toimitettu tiliselvitys. Selvitys tehdään

vapaamuotoisena selvityksenä, josta tulee käydä ilmi toiminnan nimi, lyhyt kertomus

toiminnan toteutumisesta, tulot/menot, selvitys hankkeen toteuttamisesta ja sen allekirjoittaa

hakijan täysi-ikäinen edustaja. Tiliselvityslomakkeen voi täyttää sähköisesti kaupungin verkkoasiointipalvelussa.

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminnasta vastaavan ryhmän on oltava vähintään 3 henkilöä ja toiminta tulee kohdentaa

lappeenrantalaisten nuorten hyväksi. Hakemuksen jättäjän on oltava täysi-ikäinen.

Kohdeavustusta myönnetään tapauskohtaisesti hakemuksen pohjalta kertaluontoisena

avustuksena. Avustus on harkinnanvarainen.

Tapahtumaan myönnetyn kohdeavustuksen saajan on käytettävä kaupungin markkinointilogoa, joka on ladattavissa kaupungin verkkosivuilta, sekä ilmoitettava tapahtumasta julkisesti eri kanavissa. Lista markkinointikanavista on kerrottava hakemuksessa.

Kohdeavustusta ei myönnetä

  • esiintymismatkoihin, kilpailumatkoihin tai leireihin
  • järjestöjen tai ryhmien omiin sisäisiin tilaisuuksiin
  • tilavuokriin
  • koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävään toimintaan
  • sellaisille ryhmille, joiden toiminta katsotaan kaupungin toimesta järjestetyksi
  • sellaisille ryhmille tai järjestöille, jotka saavat avustuksia kaupungin jonkin muun vastuualueen kautta

Palvelun toteuttaa

Lappeenrannan kaupunki

Palvelusta vastaa

Lappeenrannan kaupunki
Tekstistä vastaa: Lappeenrannan kaupunki
Päivitetty: 3.11.2023