suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raision kaupunki

Muut kiinteistötoimitukset

  • Palvelu
  • Raisio
  • Julkinen palvelu

Yleisen alueen lohkomisessa erotetaan kiinteistöiksi kaupungin omistamat asemakaavassa yleisiksi alueiksi osoitetut alueet, kuten kadut ja puistot. Asemakaavassa katualueeksi osoitettu maapohja siirtyy kaupungin omistukseen yleisen alueen lohkomisen perusteella myös niiltä osin kuin ne eivät ennestään ole olleet kaupungin omistuksessa.

Kiinteistönmääritystoimituksen tarkoituksena on selvitellä kiinteistön tai muun rekisteriyksikön ulottuvuutta tai kiinteistöjaotusta koskevaa epäselvyyttä (mm. rajan paikka tai rajamerkin sijainti, epäselvyys rasiteoikeudesta tai rasitteen sijainnista).

Rajan määrääminen suoritetaan silloin, kun rajan paikasta on epäselvyyttä, riitaa tai rajamerkki on hävinnyt.

Rasitetoimituksessa perustetaan kiinteistön hyväksi toisen kiinteistön alueelle rasitteena pysyvä oikeus mm. tiehen, autojen säilytys- ja pysäköimispaikkoihin, vesi-, viemäri-, sähkö- ja lämpöjohtojen sijoittamiseen ja käyttämiseen.

Toimi näin

Kiinteistön omistaja tai vuokramies voi kirjallisesti hakea ao. kiinteistötoimitusta. Hakemuksen voi tehdä myös asiakaskäynnillä kaupungin maankäyttöpalveluiden toimitusinsinöörin tai kiinteistörekisterin hoitajan luona.

Kenelle ja millä ehdoin

Yleisen alueen lohkominen tulee yleisimmin vireille kaupungin hakemuksesta. Hakijana voi olla myös yksityinen kiinteistön omistaja. Toimitus suoritetaan kaupungin kustannuksella.

Edellytyksenä rasitteen perustamiselle on, että kiinteistöjen omistajat ovat kirjallisesti sopineet rasitteesta, sen laajuudesta ja mahdollisista korvauksista.

Rasitetoimituksessa perustettu rasite merkitään kiinteistörekisteriin, jonka jälkeen rasite sitoo myös kiinteistöjen tulevia omistajia.

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaision kaupunki
Palvelusta vastaaRaision kaupunki
Alue Raisio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raision kaupunki
Päivitetty: 18.5.2020