suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylöjärven kaupunki

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Ylöjärvi
  • Julkinen palvelu

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Toimi näin

Maisematyölupapäätöksen asemakaava-alueiden asuntotonteilla tekee johtava rakennustarkastaja (puunkaato) ja muilla alueilla kaavoituspäällikkö.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Luvanvaraisuus on aina varmistettava.

Maisematyöluvan vaativat toimenpiteet:

•maisemaa muuttava maanrakennustyö

•puiden kaataminen

•muu edellisiin verrattava toimenpide

Lupa on tarpeen vain asemakaava-, rakennus- ja toimenpidekieltoalueella sekä yleiskaava-alueella jos yleiskaavassa on niin määrätty. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Maisematyölupapäätöksen asemakaava-alueiden asuntotonteilla tekee johtava rakennustarkastaja (puunkaato) ja muilla alueilla kaavoituspäällikkö.


Voimassaoloaika

Lupapäätöksessä on maininta lupapäätöksen voimassaoloajasta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Palvelun toteuttaa

Ylöjärven kaupunki

Palvelusta vastaa

Ylöjärven kaupunki
Tekstistä vastaa: Ylöjärven kaupunki
Päivitetty: 1.2.2023