suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Asemakaava-alueilla ja vahvistetuilla yleiskaava-alueilla tehtävät maisemaa oleellisesti muuttavat maanrakennustyöt (esim. kaivaminen, täyttäminen ja louhinta) sekä laajat puunkaadot edellyttävät maisematyöluvan hakemista.

Maisematyölupaa ei kuitenkaan tarvita yleis- ja asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen eikä myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisiin töihin. Maisematyölupa ei myöskään ole tarpeen tonttien hoitoon liittyvissä puunkaadoissa. Niitä ohjeistetaan erillisellä "Puiden istutus ja kaato rakennetuilla tonteilla" -ohjeella.

Maisematyöluvan alaisilla toimenpiteillä ei tarkoiteta maa-ainesten ottamista. Maa-ainesten (esim. soran, hiekan tai mullan) ottamista säätelee maa-aineslaki (1981/555) ja siihen tarvitaan erillinen maa-aineslupa.

Toimi näin

Maisematyölupaa haetaan Lupapiste-verkkopalvelussa.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lupahakemuksesta tulee selvitä toimenpiteen laatu ja laajuus ja sen liitteenä tulee olla kuviokohtainen karttaliite.

Mikäli kiinteistön omistaja ei ole sama kuin kaupungin omistajarekisterissä, tarvitaan lisäksi selvitys omistajasuhteista (huom. kuolinpesä, metsäyhtymä, yhtiöt: kaupparekisteriote / nimenkirjoitusoikeus).

Palvelu on maksullinen.

Maisematyöluvan käsittelystä peritään voimassaolevan taksan mukainen maksu.


Käsittelyaika

Maisematyöluvan arvioitu käsittelyaika on kuusi (6) viikkoa.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa kolme (3) vuotta luvan lainvoimaisuuspäivästä. Lupa on lainvoimainen 14 vuorokauden kuluttua viranomaispäätöksen antamisesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Tampere
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 30.4.2020