suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sievin kunta

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Sievi
  • Julkinen palvelu

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Lupapäätöksen tekee joko rakennustarkastaja tai ympäristölautakunta, riippuen toimenpiteen laajuudesta ja yksityiskohdista. Rakennustarkastaja arvioi toimenpiteen luvan tarpeellisuuden.

Toimi näin

Kun suunnittelet maisematöitä, esimerkiksi puiden/puun kaatamista omakotitontillasi kaava-alueella, ota aina yhteys rakennustarkastajaan. Rakennustarkastaja määrittelee onko puilla esimerkiksi maisemallista arvoa, jolloin yksittäisen puun kaataminenkin edellyttää luvan hakemista.

Ympäristölle vaarallisen puun voit kaataa ilman lupaa, mikäli toimenpide on tarpeen välittömän vaaran poistamiseksi. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan myös jälkikäteen.

Hae maisematyölupaa tulostettavalla lomakkeella. Hakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti. Lisätietoja ja neuvontaa saat rakennustarkastajalta tai toimistosihteeriltä.

Maisematyöt asunto-osakeyhtiön omistamalla maalla

Liitä hakemukseen taloyhtiön suostumus (ote hallituksen pöytäkirjasta) sekä suunnitelma tehtävästä työstä, esim. asemapiirustukseen laadittu puunkaatosuunnitelma, johon on merkittynä kaadettavien puiden sijainnit, lajit ja lukumäärä. Mikäli maisematyö tehdään naapuritontin rajan läheisyydessä, tee naapureiden kuuleminen Selvitys naapurin kuulemisesta -lomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Käsittelyaika

Lupapäätöksiä tehdään viikoittain. Sen jälkeen kun olet toimittanut kaikki tarvittavat asiakirjat, luvan käsittely kestää muutamasta päivästä kahteen viikkoon lupahakemusten määrästä (vuodenajasta) riippuen.

Voimassaoloaika

Maisematyölupa on voimassa kolme (3) vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Palvelun toteuttaa

Sievin kunta

Palvelusta vastaa

Sievin kunta
Tekstistä vastaa: Sievin kunta
Päivitetty: 2.10.2023