suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sievin kunta

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Sievi
  • Julkinen palvelu

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Lupapäätöksen tekee joko rakennustarkastaja tai ympäristölautakunta, riippuen toimenpiteen laajuudesta ja yksityiskohdista.

Toimi näin

Maisematöihin kuten puun kaatamiseen asunto-osakeyhtiössä tarvitset aina maisematyöluvan. Liitä hakemukseen taloyhtiön suostumus (ote hallituksen pöytäkirjasta) sekä suunnitelma tehtävästä työstä, esim. asemapiirustukseen laadittu puunkaatosuunnitelma, johon on merkittynä kaadettavien puiden sijainnit, lajit ja lukumäärä. Mikäli maisematyö tehdään naapuritontin rajan läheisyydessä, tee naapureiden kuuleminen Naapureille ilmoittaminen -lomakkeella.

Kun suunnittelet maisematöitä, esim. puiden/puun kaatamista omakotitontillasi kaava-alueella, ota aina yhteys rakennustarkastajaan. Rakennustarkastaja määrittelee onko puulla esimerkiksi maisemallista arvoa ja puun kaataminen edellyttäisi luvan hakemista.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.


Käsittelyaika

Lupapäätöksiä tehdään viikoittain. Sen jälkeen kun olet toimittanut kaikki tarvittavat asiakirjat, luvan käsittely kestää muutamasta päivästä kahteen viikkoon lupahakemusten määrästä (vuodenajasta) riippuen.

Voimassaoloaika

Maisematyölupa on voimassa kolme (3) vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSievin kunta
Palvelusta vastaaSievin kunta
Alue Sievi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Sievin kunta
Päivitetty: 18.5.2020