suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Maisematyölupa

 • Lupa tai muu velvoite
 • Rauma
 • Julkinen palvelu

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

 • asemakaava-alueella
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
 • alueella, jossa on voimassa Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty. Lupa ei ole tarpeen yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten tai myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vähäisiin toimenpiteisiin

Maisematyölupahakemukseen tarvittavia yleisimpiä liiteasiakirjoja ovat:

 • maisematyötä koskeva hakulomake yhtenä kappaleena
 • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija itse ei allekirjoita hakemusta
 • selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai rakennuspaikkaa (lainhuutotodistus, vuokrasopimus)
 • virallinen karttaote
 • selvitys naapureille tiedottamisesta

Maisematyölupa raukeaa, ellei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Toimi näin

Maisematyölupaa haetaan Rakennus ja toimenpidelupahakemuksella.

Hakemukseen kirjattava selvästi että kyseessä on maisematyöluvan hakeminen.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksuton.


Voimassaoloaika

Maisematyölupa raukeaa, ellei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 2.8.2021