suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rääkkylän kunta

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Rääkkylä
  • Julkinen palvelu

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa olennaisesti muuttaviin toimenpiteisiin asemakaava-alueella. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. puiden kaataminen, maankaivu, täyttäminen ja louhiminen. Lupa voi olla tarpeen myös eräiden rantakaavojen ja yleiskaavojen alueella.

Maisematyölupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten t ...

Toimi näin

Ota yhteyttä Rääkkylän kunnan rakennusvalvontaan hyvissä ajoin ennen toimenpiteen suorittamista lupatarpeen selvittämiseksi. Maisematyölupaa haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta osoitteessa www.lupapiste.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Käsittelyaika

Luvan käsittelyaika on 2-4 viikkoa hakemuksen jättämisestä.

Voimassaoloaika

Maisematyölupa on voimassa 5 vuotta päätöksen antopäivästä.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Palvelun toteuttaa

Rääkkylän kunta

Palvelusta vastaa

Rääkkylän kunta
Tekstistä vastaa: Rääkkylän kunta
Päivitetty: 4.12.2023