suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rääkkylän kunta

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Rääkkylä
  • Julkinen palvelu

Alue

Rääkkylä
Palvelun kieli: suomi

Maisematyölupa tarvitaan (MRL 125 §) maisemaa olennaisesti muuttaviin toimenpiteisiin asemakaava-alueella. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. puiden kaataminen, maankaivu, täyttäminen ja louhiminen. Lupa voi olla tarpeen myös eräiden yleiskaavojen alueella.


Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Palvelu on maksullinen.


Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.


Palvelun toteuttaa: 
Rääkkylän kunta