suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Puumalan kunta

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Puumala
  • Julkinen palvelu

Maisemaa muuttava maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa seuraavilla alueilla: asema-kaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, alueella, jossa on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi, tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Maisematyölupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen, jo myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisiin suorittamisiin eikä vaikutukseltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupaa ei myöskään tarvita, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPuumalan kunta
Palvelusta vastaaPuumalan kunta
Alue Puumala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Puumalan kunta
Päivitetty: 20.4.2021