suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Petäjäveden kunta

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Petäjävesi
  • Julkinen palvelu

Maisematyöluvat ohjataan rakennusvalvontaan. Lupahakemukset jätetään sähköisesti Lupapiste.fi palvelun kautta. Petäjäveden kunnassa lupapäätöksen tekee rakennustarkastaja tai rakennusvalvontaviranomainen, riippuen toimenpiteen laajuudesta.

Toimi näin

Asioi ensisijaisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta. Jos tarvitset neuvoja tai sinulla on kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan tai sopia ajankohdan tapaamiselle.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakentamisen ja maankäytön keskeinen ohjaus annetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä sen nojalla annetuissa asetuksissa.

Paikallisia määräyksiä annetaan kunnan rakennusjärjestyksessä.

Palvelu on maksullinen.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut -taksa

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPetäjäveden kunta
Palvelusta vastaaPetäjäveden kunta
Alue Petäjävesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Petäjäveden kunta
Päivitetty: 4.10.2021