suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muuta näihin verrattavaan toimenpiteeseen tarvitset maisematyöluvan

1) asemakaava-alueella

2) ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaava niin määrää

3) yleiskaava-alueella, jos yleiskaava niin määrää, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella eikä

4) alueella, jol ...

Toimi näin

Naantalissa rakennusluvat haet ensisijaisesti Lupapiste.fi:n kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lisätietoja rakennusvalvonnasta.


Voimassaoloaika

Tapauskohtainen

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Palvelun toteuttaa

Naantalin kaupunki

Palvelusta vastaa

Naantalin kaupunki
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 5.6.2023