suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lieksan kaupunki

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Lieksa
  • Julkinen palvelu

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava lupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ym. toimiin asemakaava-alueella.

Rakennustarkastuspäällikkö arvioi toimenpiteen luvan tarpeen. Lisätietoja ja neuvontaa maisematyöluvista saa rakennusvalvonnasta ja Lupapiste-palvelusta.

Toimi näin

Maisematyölupa haetaan Lieksan kaupungin rakennusvalvonnasta sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Käsittelyaika

Lupa käsitellään noin kahden viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on puutteellinen, siitä kun hakija on toimittanut tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Huomioi myös loma-aikojen vaikutus käsittelyaikaan.

Voimassaoloaika

Maisematyölupa on voimassa kolme vuotta. Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulemisesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Palvelun toteuttaa

Lieksan kaupunki

Palvelusta vastaa

Lieksan kaupunki
Tekstistä vastaa: Lieksan kaupunki
Päivitetty: 27.3.2023