suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laitilan kaupunki

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Laitila
  • Julkinen palvelu

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella tai vahvistetulla yleiskaava-alueella. Edellä mainittu lupa tulee kysymykseen kaava- alueella, jossa suoritetaan oleellisia maisemaa muuttavia toimenpiteitä kuten esim. puiden kaatamisia. Vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin lupaa ei tarvita. Oleellinen toimenpide voi olla usean puun kaataminen tontilta tai koko tontin puuston poistaminen. Oleelliseksi voidaan katsoa yksikin maisemaa hallitseva puu, toisaalta useankin puun kaataminen tontilta, jossa on paljon puustoa ei välttämättä vaadi lupakäsittelyä. Ennen puiden kaatamista tulee aina ottaa yhteys rakennusvalvon-

taan, joka tapaus kohtaisesti harkitsee luvan tarpeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaitilan kaupunki
Palvelusta vastaaLaitilan kaupunki
Alue Laitila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laitilan kaupunki
Päivitetty: 3.6.2020