suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kokkola
  • Julkinen palvelu

Kokkolassa maisematyöluvat myöntää kaupunkiluvitus. Lupaa tarvitaan maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin, kuten puiden kaatamiseen ja täyttötöihin tietyillä alueilla.

Lupaa haettaessa hakemukseen tulee liittää suunnitelmat ja selvitykset toimenpiteestä. Maa-alueen omistaja tai haltija on vastuussa siitä, että suorittamillaan toimenpiteillä on tarvittavat luvat.

Päätöksen asiasta tekee kaupunkilupapäällikkö.

Toimi näin

Kokkolan kaupungin kaupunkiluvituksella on käytössään sähköinen lupapalvelu, jota kautta ensisijaisesti jätetään kaikki lupahakemukset.

Maisematyölupahakemukseen tulee liittää tarvittavat asiakirjat päätöksen tekoa varten.

Hakemukset käsitellään kaupunkiluvituksessa.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, eli kaupunkilupapäällikön päätös saa lainvoiman 14 päivän kuluttua antopäivästä, ellei siitä ole tehty ko. aikana oikaisuvaatimusta rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset saavuttavat lainvoiman valitusajan jälkeen, joka on 30 vuorokautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Maisematyölupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Palvelu on maksullinen.

Toimenpiteistä peritään rakennusvalvonnan taksahinnaston mukainen maksu.


Voimassaoloaika

Työt on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa tai lupa raukeaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKokkolan kaupunki
Palvelusta vastaaKokkolan kaupunki
Alue Kokkola
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 4.10.2021